I waikura haere tō reo i te wā o te noho rāhui? E ako ana koe ki te reo Māori engari e hiahia ana koe ki te whakawhiti kōrero? Koia ko Te Wiki o te Reo Māori!

Ko te wā ia nā tēnei kia puta ki ngā whakanuitanga, arā, kia tīmata tika tō wiki ki te ō ata reo Māori ki Te Papa Kai. Whakahihikotia te hinengaro, whāngaihia te wairua, kia mākona tō puku i te kai, kia ngata ai te hiahia ki te kōrero Māori i te taha o Mikaere Paki, te kaiwhakarewa reo o tēnei o ngā rohe hapori.

Whakataukī | Nā tō rourou, nā taku rourou ka ora ai te iwi.

Reo gotten rusty over lockdown? Have you been learning te reo Māori and want to test your conversation?

It’s Te Wiki o te Reo Māori! Now is the time get amongst the celebration and start your week off right with a special immersion breakfast at Te Papa Café. Stimulate your mind, nourish your soul and fill your tummy with kai and kōrero Māori hosted by local reo community activator Mikaere Paki.

Whakataulkī | Sayings: With your food basket and my food basket the people will thrive.
Free Event

Many events in the programme of Te Hui Ahurei are free. You do not need to register for this event. Attend at your own leisure.

Te Papa

Te Papa Café, Ground Level