Whakapiri mai ki Rongomaraeroa, ki te whakaaturanga tuatahi o Ngā Taonga Tuku Iho, he terenga i hautungia e Kahu Kutia, ā, e turukingia ana e te kaipānui pakiwaitara me te kaiwhakatangi puoro a Khali Meari. Whakarongo mai ki ngā kōrero ringatohu a Kahu Kutia i mua mai i te mātakitaki i ngā kōwhiringa puni o te terenga. Kia rere ō mahara ki te anamata, mā ngā kōrerorero a te pae kōrero mō Ngā Taonga Tuku Iho me te whakapātaritari o ngā pātai. Taihoa ake ngā whakamāramatanga katoa o te kaupapa.

Kua aua atu te wā ko ngā whare taonga nei ngā wāhi ka rakaina ā tātou taonga; ka momotu te herenga ki ngā wāhi me ngā uri whakaheke. He rite tonu ka hunaia ki ngā wāhi o te tūmataiti me te tūmatanui, me te mokemoke kia hoki ki te kāinga.

I te nuinga o te wā ka whakamomori tātou kia whai hononga atu ki ēnei taonga, ki ngā kōrero tuku iho hoki. Heoi he uaua ki te karore haere i ngā whare taonga, ā, he uaua hoki ki te whātoro atu ki ngā mātauranga Māori.

E rima ngā whakaaturanga o te terenga o Ngā Taonga Tuku Iho ka tiro ki te hononga a te Māori ki ōna taonga i ēnei rā, tae atu ki te mahi tiaki. Me pēhea tātou e whai wāhi ki ēnei taonga, me pēhea te whakahā atu ki te mauri ora, ā, he aha te maruāpō mō ēnei taonga ki te anamata? – Kahu Kutia

Join us in Rongomaraeroa for the first public screening of the Ngā Taonga Tuku Iho series, directed and produced by Kahu Kutia, and hosted by storyteller and pūoro practitioner Khali Meari. Hear from Kahu Kutia in a director's note before watching selected episodes of the series. Cast your thoughts to the future, with a panel discussion speaking to Ngā Taonga Tuku Iho and the questions it provokes. Complete programme with details to come.

For a long time, museums and archival institutions have been a place where our taonga (treasures) have been locked away; disconnected from the places and people whose stories they tell. Often they are hidden away in private and public connections, slowly trying to find the right home again.

And here we are, often desperate to have a relationship with these taonga, with our kōrero tuku iho (history and traditions). But the world of museums and archives isn’t easy to navigate, and sometimes accessing our mātauranga Māori (Māori knowledge) can feel impossible.

Ngā Taonga Tuku Iho is a five-part series looking at the relationships we have as Māori with our taonga today, and with the practice of archiving. How can we gain access to our taonga, how can we breathe new life in these connections, and what do we dream of for the future of taonga care? – Kahu KutiaFree Event

Many events in the programme of Te Hui Ahurei are free. For this event, you need to register your attendance. Click on 'Register Here', and follow the prompts to reserve your seat/s.

Te Papa

Te Papa | Rongomaraeroa - Level 4