Nohinohi Reorua: Whakaūngia te koronga pānui pukapuka ki roto i tāu tamaiti tuahangata. He pūrākau reo rua, he rotarota, he waiata Māori, he waiata Ingarihi anō hoki. Mō te katoa ēnei wahanga, ahakoa te taumata o tō reo, he 30 mēneti te roa. Ka pai mā ngā tamariki e 2 tau, ki te 6 tau te pakeke. Me tae mai tahi me tētehi mātua, kaitiaki rānei.

Get your superhero hooked on books with our special bilingual storytimes! Featuring stories, rhymes, and songs in te reo Māori and English, these 30-minute sessions are open to anyone, whether you're fluent in te reo Māori or just starting out.

Recommended for tamariki aged 2-6 with their caregivers.-


Free Event


Johnsonville Library

Waitohi rōpū, phone 04 477 6151