Toro mai ki hēnei kaupapa pārekareka kore utu, kia kōrero tahi ai ngā mātua me ngā pēpī mā roto i te reo waiata, i te reo pūrākau anō hoki. Te rotarota, te manawa taki, koinā ngā arapiki mō te reo o te pēpī. Mā ngā pēpī tēnei, kore ki te 2 tau te pakeke.

Join us for these fun and free sessions for parents and carers to interact with their babies through songs and stories. Rhyme, rhythm, repetition and music are the building blocks of language for babies.
Recommended for children aged 0 – 2 years and their caregivers.-


Free Event